Điểm tín dụng trong xét duyệt vay tiêu dùng trả góp

Với những dịch vụ như vay tiêu dùng trả góp hoặc giao dịch thẻ tín dụng, điểm tín dụng đóng vai trò rất quan trọng trong khả năng xét duyệt vay, mở thẻ của ngân hàng/tổ chức tài chính dành cho bạn. Do đó, để quá trình giao dịch tài chính diễn ra thuận lợi, dễ dàng, bạn cần hiểu rõ về điểm tín dụng và những yếu tố có thể ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn.

Điểm tín dụng là gì?

Điểm tín dụng phản ánh lịch sử tín dụng của bạn, là cơ sở để ngân hàng, tổ chức tài chính xét duyệt vay tiêu dùng trả góp hoặc đồng ý cho bạn mở thẻ tín dụng. Điểm tín dụng phụ thuộc vào các tiêu chuẩn cấu thành và được phân loại dựa trên hệ thống phân loại nhóm nợ tín dụng của CIC – Trung tâm thông tin tín dụng trực thuộc ngân hàng nhà nước.

Điểm tín dụng là gì
Điểm tín dụng và những điều cần biết

Những yếu tố có thể ảnh hưởng đến điểm tín dụng khi vay tiêu dùng trả góp

Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn và có tác động trực tiếp tới khả năng xét duyệt khi vay tiêu dùng trả góp bao gồm:

Lịch sử thanh toán nợ

Phản ánh việc bạn trả nợ đúng hạn hay không, đầy đủ hay không. Phần lớn điểm tín dụng sẽ được đánh giá dựa trên lịch sử thanh toán nợ. Do đó, bạn cần trả nợ đầy đủ và đúng hạn để đảm bảo điểm luôn ở mức cao.

Các khoản nợ tín dụng

Phản ánh tất cả các món nợ tín dụng trên tổng số các khoản vay mà ngân hàng cấp cho bạn. Theo các chuyên gia tài chính, bạn nên duy trì tỷ lệ nợ tín dụng ở mức trung bình khoảng 7% để có điểm tín dụng lý tưởng.

Thời gian có lý lịch tín dụng

Phản ánh thời gian bạn bắt đầu mở các giao dịch tín dụng. Thời gian càng dàng, điểm của bạn càng được đánh giá cao.

Tín dụng mới

Phản ánh số tín dụng mới được mở. Ngân hàng không đánh giá cao việc bạn mở nhiều tín dụng mới trong thời gian ngắn. Tốt nhất, khoảng thời gian này nên trên 6 tháng.

Loại tín dụng

Phản ánh tất cả tín dụng mà bạn có bao gồm thẻ tín dụng, các khoản vay.

Hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến điểm tín dụng và biết cách cân đối để đạt điểm tín dụng cao sẽ giúp bạn dễ dàng được xét duyệt hơn khi đăng ký vay tiêu dùng trả góp khi có nhu cầu. 

Để tìm hiểu thêm những thông tin về vay tiêu dùng nhanh, hãy click vào đây!