Tài sản ngắn hạn là gì? Vai trò của tài sản ngắn hạn trong kinh doanh

Tài sản ngắn hạn là gì? Đặc điểm của các loại tài sản ngắn hạn? Tài sản ngắn hạn bao gồm những gì? Cách tính tài sản ngắn hạn trong báo cáo tài chính? Tài sản ngắn hạn theo quy định mới nhất năm 2022?

Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn luôn là các yếu tố vô cùng quan trọng trong hoạt động tài chính, nó quyết định rất lớn đến sự tồn tại cũng như phát triển của bất kỳ một doanh nghiệp nào. Đặc biệt tài sản ngắn hạn cũng chiếm một tỷ trọng không hề nhỏ và nắm giữ vai trò chủ chốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy tài sản ngắn hạn là gì?

Điều kiện để một công ty tồn tại thì điều kiện về vốn là không thể thiếu, tài sản ngắn hạn cũng là một trong số đó. Vậy thì tài sản ngắn hạn là gì, làm sao để có thể tính được giá của tài sản ngắn hạn? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về nội dung này một cách cụ thể hơn trong bài viết dưới đây nhé.

Tài sản ngắn hạn là gì?

Tài sản ngắn hạn là tài sản lưu động, là những danh mục trong bảng cân đối kế toán doanh nghiệp có thể được chuyển thành tiền mặt trong khoảng thời gian là 1 năm.

Tài sản ngắn hạn (TSNH) bao gồm: tiền mặt và một vài các khoản thu ngắn hạn khác, đồng thời cũng là những tài sản mang tính thanh khoản khác.

Tài sản ngắn hạn là gì?
Tài sản ngắn hạn là gì?

Phân loại tài sản ngắn hạn

Các nhóm được phân loại cụ thể như sau:

Tiền và những khoản tương đương tiền: như tiền mặt (có thể là đơn vị ngoại tệ hoặc VND), tiền gửi ngân hàng, kho bạc và tiền đang chuyển.

Ngoài ra thì cũng bao gồm những khoản mà tương đương với tiền như giá trị chứng khoán có thời gian đáo hạn trong vòng 3 tháng, vàng, bạc, đá quý hay là kim khí)

Đầu tư tài chính ngắn hạn: Đây là các khoản đầu tư ra bên ngoài nhằm mục đích kiếm lời có thời gian thu hồi trong vòng 1.

Những khoản đầu tư này có thể là

 • Khoản đầu tư góp vốn liên doanh ngắn hạn
 • Các khoản đầu tư cho vay ngắn hạn
 • Các khoản đầu tư vào chứng khoán trong thời gian ngắn.

Các khoản phải thu ngắn hạn: đây được coi là một bộ phận tài sản của doanh nghiệp nhưng mà đang bị các cá nhân hoặc đơn vị khác chiếm dụng một cách hợp pháp hoặc bất hợp pháp.

Và khi đó doanh nghiệp phải có trách nhiệm trong việc thu hồi về trong khoảng 12 tháng đầu với các khoản như:

 • Khoản phải thu từ khách hàng
 • Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ
 • Các khoản thu nội bộ
 • Các khoản thu khác nhau của doanh nghiệp
 • Số lượng khoản phải thu khó đòi
Phân loại tài sản ngắn hạn
Phân loại tài sản ngắn hạn cơ bản

Hàng tồn kho: đây cũng là một bộ phận tài sản của doanh nghiệp nhưng là đang trong quá trình sản xuất kinh doanh hoặc được chở để tiêu thụ.

Đây là bộ phận tài sản chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Hàng đang mua khi đang đi đường
 • Nguyên vật liệu
 • Dụng cụ
 • Công cụ
 • Sản phẩm đang làm dở ( những chi phí đã phát sinh cho việc sản xuất)
 • Hàng tồn kho dự phòng
 • Số hàng hóa và hàng gửi đi bán.

Tài sản ngắn hạn khác: Nhóm cuối cùng chính là tài sản còn lại sau khi đã trừ những tài sản phía trên.

Cách tính tài sản ngắn hạn

Để tính TS ngắn hạn thì bạn có thể tìm thông tin, đối chiếu trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. (trường hợp khi tài liệu có mục tổng tài sản ngắn hạn.

Còn nếu bạn gặp trong trường hợp mà bảng cân đối kế toán không bao gồm mục tổng TS ngắn hạn trong đó, thì bạn cần phải kiểm tra kỹ theo từng dòng trên bảng cân đối kế toán.

Khi tiến hành cộng tất cả các tài khoản đáp ứng theo định nghĩa tài sản ngắn hạn để có thể có được số tổng cần tìm.

Những thông số để có thể nhận ra tài sản ngắn hạn thì bạn có thể giữa các nhóm phân chia của tài sản ngắn hạn.

Khi thực hiện việc tính giá TS ngắn hạn của doanh nghiệp thì cần phải chú ý tới hai điều sau

Nhân viên kế toán chỉ có thể tiến hành tính giá tài sản ngắn hạn khi tài sản là ngoại tệ. Vì do trong trường hợp như thế này, tài sản sẽ được coi như là một loại hàng hóa đặc biệt mà các đơn vị có thể sử dụng để thực hiện các giao dịch mua bán.

Ngoài ra thì các khoản thu ngắn hạn cũng không tiến hành công tác tính giá của TS ngắn hạn.

Nhưng nếu như nhân viên gặp phải trường hợp thu hồi các khoản phải thu khó đòi thì bạn cần phải lập dự phòng để giá trị tài sản không phản ảnh ra giá trị cao hơn thực tế có thể của tài sản.

Cách tính tài sản ngắn hạn
Cách tính tài sản ngắn hạn nhanh chóng và chính xác

Vai trò của tài sản ngắn hạn trong kinh doanh

Tài sản ngắn hạn đóng vai trò rất quan trọng trong kinh doanh bởi đó là những tài sản được sử dụng trong cho hoạt động hàng ngày và chi trả cho các chi phí phát sinh.

Bạn có thể thấy rõ từ phần định nghĩa cũng như chia nhóm thì việc có tài sản ngắn hạn chính là điều kiện đầu tiên và hết sức quan trọng. Bởi nó đóng góp không nhỏ trong quá trình sản xuất và kinh doanh của một doanh nghiệp.

Và thường thì người ta hay so sánh loại tài khoản ngắn hạn với nợ ngắn hạn để nhằm xác định khả năng thanh toán ngắn hạn và vốn lưu động ròng của doanh nghiệp.

Hy vọng rằng với nội dung trên đây thì bạn có thể hiểu rõ hơn về khái nhiệm tài sản ngắn hạn là gì, cũng như hiểu được vai trò của tài sản ngắn hạn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm: https://appvaytien.net/