Thị giá cổ phiếu là gì? Những tác động của thị giá cổ phiếu

Thị giá cổ phiếu (có tiếng Anh: Stock price) là giá của các giao dịch, mua bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán vào một thời điểm xác định. Đây cũng là giá trị mua bán cổ phiếu được thực hiện thông qua các giao dịch được mua bán trên thị trường.

Trong thị trường chứng khoán hiện nay, giá trị khớp lệnh sản phẩm chứng khoán của một cổ phiếu ở thời điểm cụ thể sẽ được hiểu là thị giá của các loại cổ phiếu tại thời điểm đó. Thị giá cổ phiếu là yếu tố quan trọng được nhiều người quan tâm và dựa vào để đánh giá thị trường cũng như xem xét các yếu tố có liên quan trên sàn chứng khoán. Hôm nay hay cùng appvaytien tìm hiểu chi tiết thông qua bài viết sau nhé!

1. Khái niệm thị giá cổ phiếu

Thị giá cổ phiếu trong tiếng Anh được gọi là Stock price.

Giá hay thị giá cổ phiếu là giá giao dịch, mua bán cổ phiếu trên thị trường vào một thời điểm xác định.

Khái niệm thị giá cổ phiếu
Thị giá cổ phiếu là gì?

Thị giá cổ phiếu có thể bằng, thấp hơn, hoặc cao hơn mệnh giá và giá trị sổ sách của cổ phiếu.

Thị giá cổ phiếu biến động theo thời gian và phụ thuộc vào tác động tổng hợp của nhiều nhân tố như: sự tăng trưởng hoặc suy thoái của công ty cổ phần, tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình chính trị, lãi suất thị trường…

Do cổ phiếu thường có lợi tức không cố định mà phụ thuộc vào mức lợi nhuận thu được của công ty cổ phần và chính sách chi trả cổ tức của công ty, nên nó là loại chứng khoán có độ rủi ro cao.

Đây cũng chính là nguyên nhân làm cho giá cổ phiếu trên thị trường thường biến động mạnh hơn so với các loại chứng khoán khác.

2. Nhân tố tác động đến thị giá cổ phiếu

Sau đây là một số nhân tố cơ bản:

– Những nhân tố bên trong tổ chức phát hành

Mặc dù có nhiều quan điểm khác nhau nhưng có thể thấy về cơ bản và lâu dài các nhân tố thuộc về nội tại tổ chức phát hành là nhân tố có tác động lớn đến thị giá cổ phiếu.

Nhân tố cơ bản nhất gây nên sự dao động thị giá cổ phiếu nằm trong sự thay đổi mức thu nhập hiện tại (tỉ lệ cổ tức – divident rate, giá trị sổ sách của cổ phiếu hay giá trị doanh nghiệp) và triển vọng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp.

Nhân tố tác động đến thị giá cổ phiếu
Yếu tố tác động đến thị giá cổ phiếu

Kết quả kinh doanh hiện tại và tương lai của doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: trình độ trang thiết bị máy móc và công nghệ, khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường, tiềm lực tài chính, trình độ quản lí của ban lãnh đạo, trình độ chuyên môn và kĩ năng nghề nghiệp của người lao động…

– Những nhân tố bên ngoài tổ chức phát hành

Có thể chia thành 2 nhóm nhân tố cơ bản:

+ Những thay đổi trong điều kiện chính trị xã hội như chiến tranh, những thay đổi trong bộ máy quản lí, sự tác động của điều kiện tự nhiên, điều kiện văn hóa, khoa học kĩ thuật…

+ Những nhân tố về kinh tế, tiền tệ… Kinh tế trong nước và thế giới tăng trưởng, khả năng kinh doanh có triển vọng là điều kiện tốt cho hoạt động đầu tư làm cho giá cổ phiếu có xu hướng gia tăng và ngược lại.

Giá cổ phiếu trên thị trường cũng rất nhạy cảm với sự thay đổi của lãi suất và tốc độ lạm phát. Lãi suất và lạm phát gia tăng thường kéo theo sự giảm giá của cổ phiếu…

Tim hiểu thêm các thông tin thú vị tại: https://vegafintech.vn/